T Rk Halk Oyunlar Katalo U

Author: Mahmut Ragıp Gâzimihâl
Publisher:
ISBN: 9789751722935
Size: 23.83 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 6077
Download Read Online
Kendisini oyun dışı ettiren gençle aralarında rekabet oynanır. Biri yakalamaya,
öbürü yakalanmamaya çalışır. ... Oyun bu şekilde ateş kara- rıncaya kadar sürer.
Ateş sönmek üzereyken bütün oyuncular serçe parmaklarıyla tutuşarak, davul-
zurnayı da aralarına almak şartıyla aynı tempo ve aynı figürde raks ederler.
Raksın çeşitli ... Bir derleyici şöyle izah etmiştir:2 "Sin sözü sinmekten, yani
sakınıp saklanmaktan gelir, Türkçe'dir. Sinsin, düğünlerde ve millî günlerin
gecelerinde oynanan ...

T Rk Folklor Ara T Rmalar

Author: İhsan Hinçer
Publisher:
ISBN:
Size: 75.16 MB
Format: PDF, ePub
View: 4094
Download Read Online
3 — Ayak oyunu : Ayaklan çıplak üç dört çocuk, ayaklar merkeze doğru uzanık
olarak halka halinde oturtulur. ... Her dokunup çekmede şu tekerleme söylenir; (
biri söyler öteki karşılık verir) : , — Ateş ver, — Yukarıki dama çık. (Üç defa ve sıra
ile tekrar edilir, dördüncüsünde) — Ateş ver, — Yukarıki dama çık. — it var
korkanm, — iti bağlamışım, önüne ekmek doğramışım Kapıyı aç Ateşi al da kaç.
Ateş almak isterken, damı temsil eden çocuk birden iki eliyle onun elini
yakalamak ister.

T Rk Halk K Lt R Nden Derlemeler

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 63.56 MB
Format: PDF, Mobi
View: 6986
Download Read Online
2. Kesme (Arakesıtle) Oyunu: Üçer kişilik iki grup tarafından oynanır. Önce eşler
seçilir ve kimin oyuna başlayacağı belirlenir. Sonra üç metre mesafeli bir yer
ayarlanarak, buranın iki tarafına taş bırakılır. Buraya "Kale" denilir. Alttaki gruptan
iki ... duran oyuncuya "Ateş" diye bağırır ve oyuncuda kaçmaya başlar. Oyun,
ebenin kaçan oyunculardan birini yakalamasıyla biter. Yakalanan oyuncu ebe
olur. H.SAKLAMA, SAKLANMA OYUNLARI l.Saklanbaç: Dörtten fazla oyuncuyla
oynanır.

Kuzey Do U Anadolu Kars T Rk Ve Kuzey Britanya Halk Edebiyatlar Nda Masallar

Author: Ahmet Ali Arslan
Publisher:
ISBN:
Size: 33.12 MB
Format: PDF, Kindle
View: 3501
Download Read Online
tilki yer ve suçu diğerlerinin üstüne atar. -İRLANDA: 1 masalda geçmektedir. 2
numaralı masalda kurtla tilki arkadaş olurlar. Kurdun başına tilki olmadık oyunlar
getirir. -KARS: 6 masalda geçmektedir. 2 numaralı masalda kurtla tilki arkadaş
olurlar, tilki kurdun başına olmadık oyunlar getirir. 3 numaralı masalda kurt, tilki,
ayı arkadaş olurlar. Bal, yağ, kete bulurlar. Tilki bunların hepsini yer ve kurdu
ayıya boğdurur. 4 numaralı masalda bir keçi ve üç yavrusu vardır. Kurt bir oyun
ederek bu ...

Musiki Mecmuas

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 61.35 MB
Format: PDF, ePub
View: 3711
Download Read Online
Zillerin, rebapların, kemanların âhengi arasında bir İtalyan cellâdı, Küpido'yu, '
Rorrıalıların aşk ilâhı' temsil eder bir çocuğun yanına geldi; önce tatlılıkla, sonra
zorla yakalamak istedi; lâkin Diyan mâbedinin perisi, yani Amazon gibi elinde
mızrak ... olan Iouannin ve Van Gaver arkadaşlar da Üçüncü Murat olaylarını
arılatırken bu düğünden bahsederler, gösterilen eğlenceleri şu suretle sayarlar: "
Her çeşit oyunlar, komediler, danslar, pantomimler, ateş oyunları her sınıfı halkı
meşgul etti.

Halk Edebiyat Ara T Rmalar

Author: Şükrü Elçin
Publisher:
ISBN: 9789751702975
Size: 28.64 MB
Format: PDF, Kindle
View: 3228
Download Read Online
İki grup, "Akrep Döğüşü" oyununda olduğu gibi akreplerini yakaladıktan sonra 16
-17 santimetre çapında külle çevrilmiş çenberin üzerine gaz dökerler. Her grup
aynı zamanda ... Ateş sönünceye kadar ölmeyen veya geç ölen akrebe hangi
grup sahipse o taraf galip sayılır. Kazanan taraf, diğer ... Çenberler, taş atışı ile
tamamen ortadan kaldırıldığı andan itibaren mağlûp taraf cezadan kurtulmuş ve
oyun da sona ermiş bulunur (Şekil II) T.F.A sayı 326 Eylül 1976 ss. 7763-64 Şekil
- 2 ...

Cumhuriyet D Nemi T Rk E Lence K Lt R

Author: Nebî Özdemir
Publisher:
ISBN: 9789753386241
Size: 78.92 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 6383
Download Read Online
Counter Strike adlı oyunda asker ve terörist olan iki grup çocuk (en az iki en çok
20 kişi), bilgisayar klavyesi aracılığıyla ateş ederek, mayın döşeyerek, bomba
patlatarak ve sonuçta daha çok kan akıtarak rakiplerini yenmeye çalışmaktadır. (
Fırat 2001: 4) Yine, internetteki oyun sitelerinin sağladığı sanal dövüş
ortamlarında, oyuncular birbirlerini hırpalayarak dinlenmekte ve eğlenmektedir.
Bu noktada, elektronik oyunlara göre, geleneksel halk eğlencelerinin daha az
şiddet içerdiği ...

B Y K L Gat Ve Ansiklopedi

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 80.38 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 7064
Download Read Online
(ar. beyi). Esk. Yumurta. || Kuşun yumurtlaması. || At ve benzeri hayvanların
ayaklarında görülen yumurta biçimindeki şişlik. (M) BEYZA veya BEYZE i. (ar.
beyi, yumur- ta'dan beyza veya beyze). Esk. Yumurta: Bir beyza içinde hayli
eyyâm / Tenhaca kapandı etti âram (Muallim Naci). |[ Demirden savaşçı başlığı. ||
Orta, ara, kısım. — ÇES- DEY. Esk. Beyza-der-kiilâh, hokkabazlıkta yumurta
yakalama oyunu. İnsan kalbi. |i Beyzat-ül-âfitab ( beyza t-ül-ate- şin, beyzat-ül-
çarh, beyzat-üs-subh ...

Mum Hala 1951 1979

Author: Aziz Nesin
Publisher:
ISBN:
Size: 47.70 MB
Format: PDF, Docs
View: 5804
Download Read Online
Candarma Klomutanı] ile koyun başına 2,5-3 lira, at yükü başına 150-200 lira
karşılığı anlaşılmaktadır. Anlaşmaya varılan candarmalar, kaçakçılığın yapılacağı
yerin tam ters yönüne pusu kurarlar. Candarmaların, hem parayı alıp, hem ateş
edenleri oluyor. Acemi candarma, kaçakçıyı yakalarsa, hem kaçak malı, hem
kaçakçıyı birlikte götürür. Ustası, büyük para alarak kaçakçıyı bırakır, malı götürür;
çünkü adamsız yakalanan maldan candarmalara ikramiyeleri hemen verilir. “İt,
boku ...

Hece

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 29.44 MB
Format: PDF, Kindle
View: 1332
Download Read Online
BİR TESELLİ VER(2): Severek ayrılalım, Ümitsiz aşk... • KADERİMİN OYUNU(3):
Ben sevdim de ne oldu. Hayat kavgası, Tanrı'ya feryat, Sen de bizdensin... •
BATSIN BU DÜNYA(4): Batsın bu dünya, Ben doğarken ölmüşüm, Biraraya
gelemeyiz, Gönül. . . • HATASIZ KUL OLMAZ(5): Sevmenin zamanı yok, Akşam
güneşi, Sen de seversin. Aşkımızın duası... • SARHOŞUN BİRİ(6): Kader diye
diye, Bağrımda bir ateş, Yaşamak bu değil... • BENİM DERTLERİM(7):
Seveceksin. Kaderimi ...