K Y Retmenine Mektuplar

Author: Ceyhun Atuf Kansu
Publisher:
ISBN:
Size: 48.39 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 5976
Download Read Online
Belki de ağlamak istiyor, ama öyle acılar çekтş ki, artık göz pmarlarmdan yaş
inmiyor, amа, o gene öтм: ile gözlerini ... «Ahl»Y diye çığlığı basıyorsun
mektubunun bir yerinde «Haydi Seyran kızı elden çıkarıyoruz a„gır agn', ama
ötekileri, o dört ...

Kirveme Mektuplar

Author: Mkrtichʻ Markosean
Publisher:
ISBN: 9789756179178
Size: 32.92 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 4271
Download Read Online
... işleyip sanki onun olmazsa olmaz bir parçası haline gelmiş ki, hâlâ, “yetkili”
ağızların inatla sürdürdükleri palavralara ... Eh! Eloğlu da bütün bu
madrabazlıklar karşısında zaman zaman gülüp geçerken, arada bir de “Ahl Daha
önceleri ...

Qan N N Ma I Ahl Al Hiraf

Author: Abdullah Uysal
Publisher:
ISBN:
Size: 36.70 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 3646
Download Read Online
Ancak halk da evvelki suerinin ne aldığını isbat için kadıdan yazılı belge almalıdır
ki, istendiğinde elindeki vesikayı gösterebilsin. Beylerbeyi kimi sipahilerin eline
mektup yazıp vererek bu kişiye falan vergiyi vaktinden evvel alınız diye kadılara ...

Late Ottoman Society

Author: Elisabeth Özdalga
Publisher: Routledge
ISBN: 1134294735
Size: 57.92 MB
Format: PDF, Kindle
View: 6143
Download Read Online
I have used a modern version based on the second edition: MaulvT Mahbub '
Alam, 1900 ka Yorap: Safarnama, ... 25 Miisir Hiiseyin Kidva'T (MushTr Husain
Qidwa'T), 'Hindistan Musltimanlanna Acik Mektup', Sirat-i Mustakim 4 ... 29 Mirza
Siraj ud-DTn bin HajjT MTrza 'Abdurra'uf, Tuhaf-i ahl-i Bukhara, Bukhara: 1911.

A History Of Social Justice And Political Power In The Middle East

Author: Linda T. Darling
Publisher: Routledge
ISBN: 0415503612
Size: 17.63 MB
Format: PDF, Mobi
View: 5893
Download Read Online
... Travellers in the East,” MES 4, 1968: 303, 306; Namık Kemal, “Usul-u mesveret
hakkında mektuplar,” Hürriyet, 14 September 1868: 6; Lewis, Emergence, 167; S
̧. ... Ibn Abi Diyaf, “Dhayl,” citing Abu- 'Abd Alla-h H.usayn Khoja-'s Basha-'ir ahl
al-ima-n bi-futuhat al-'Uthma-n on the laws of the Ottoman state, said that ka-nu-n
made the ulema and janissaries a check on the sultan; Consult Them, 80.

Belleten

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 53.85 MB
Format: PDF, Mobi
View: 4156
Download Read Online
... ile tT^ârizm deki ATücotf'ların reisi M u n c u k 'a bir mektup yazılıp gönderildi ki,
burada "münasip bir fırsat kollanarak A ... başında bulunan vezirin mahirane
idaresi sayesinde, vaziyet düzeltilebildi ; ve bu işin bütün mes'uliyeti Abu S a h l '
e ...

Zmir De Edebiyat Ve Fikir Hareketleri Zerine Ara T Rmalar

Author: Ömer Faruk Huyugüzel
Publisher:
ISBN: 9789751800916
Size: 33.11 MB
Format: PDF, Mobi
View: 4999
Download Read Online
Uygulanan objektif veya realist yöntem o kadar aşırıya gider ki okuyucu,
konuşma çizgileriyle birbirinden ayrılan konuşmaların bazen ... Halit Ziyanın
mektuplar vasıtasıyla kahramanlarının iç dünyasını verdiği bir başka eseri de Bu
muydu?

T Rkiye Den Yeni Hik Yeler

Author: Dursun Akçam
Publisher:
ISBN:
Size: 20.71 MB
Format: PDF, Mobi
View: 6445
Download Read Online
KAZDAN IRI TAVUK Fabrika idare amiri Önder Çoban, yazı işinin çetinliğini,
yaşamadan zor, tırnakla kayadan parça koparma oluşunu aklının kıyıcığına
getirmeden: «llker itine öyle bir mektup döşeneceğim ki roman çıkacak ortaya
romanlı› ...

Cahit S Tk Taranc

Author: Ramazan Korkmaz
Publisher:
ISBN: 9789753383707
Size: 42.36 MB
Format: PDF
View: 7252
Download Read Online
96- Evime ve Nihal'e Mektuplar, a.g.e., s. 52. 97- Şair, Nihal'e yazdığı 27.1 1.1932
tarihli mektupta ... Öyle parlak ki, mazim olmadığı halde, yine eski zamana
mesela çocukluğuma rücu etmeği isterdim. "Maziyi Yâda Daldığım Zaman"
mısraıyla ...

Osmanl Ve Prusya Kaynaklar Na G Re Giritli Ali Aziz Efendi Nin Berlin Sefareti

Author:
Publisher: Turk Dunyas Arastrmalar Vakf
ISBN:
Size: 76.22 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 6380
Download Read Online
GİRİTLİ ALİ AZİZ EFENDİ 25 kat çekici diğer bir husus şudur ki, Berlin'e
gelişinden vefatına kadarki birbu- çuk yıl içerisinde büyükelçilik faaliyeti ...
Mektuplar, Prusya İstanbul eski elçilerinden von Diez ile Berlin'de sefir iken Ali
Aziz Efendi arasında teati edilmiştir. ... Eylül 1798 tarihli mesajı için bak:
Geschichte der europâischen Staaten, herausgegeben von A.H.L. Heeren und
FAUkert, Geschichte deş ...