Qan N N Ma I Ahl Al Hiraf

Author: Abdullah Uysal
Publisher:
ISBN:
Size: 49.70 MB
Format: PDF, Mobi
View: 107
Download Read Online
Ancak halk da evvelki suerinin ne aldığını isbat için kadıdan yazılı belge almalıdır
ki, istendiğinde elindeki vesikayı gösterebilsin. Beylerbeyi kimi sipahilerin eline
mektup yazıp vererek bu kişiye falan vergiyi vaktinden evvel alınız diye kadılara
gönderirler imiş. Beylerbeyinin böyle bir mektup vermemesi gereklidir. Eğer
kanuna aykırı olarak verirlerse kadılar buna uymamalıdır. Uymadıklarından dolayı
azarlanamazlar. Eğer halk hastalıktan, yoksulluktan veya ihtiyar olması
dolayısıyla ...

Kirveme Mektuplar

Author: Mkrtichʻ Markosean
Publisher:
ISBN: 9789756179178
Size: 60.75 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 5631
Download Read Online
... gelmiş ki, hâlâ, “yetkili” ağızların inatla sürdürdükleri palavralara bakılırsa; bu
AB “norm”lanna, insan hak ve özgürlüklerine, uyum “paket”lerine okey deyip,
bütün bu “iyileştirmeler” için uğraşıp didiniyorsak, as!ında bunu elin kefereleri
istediği ya da dayattığı için değil, aksiııe halkımızın anasının ak sütü gibi helal
olan hakkı için yapıyormuşuz netekinı!... Eh! Eloğlu da bütün bu madrabazlıklar
karşısında zaman zaman gülüp geçerken, arada bir de “Ahl Daha önceleri
neredeydiniz?

K Y Retmenine Mektuplar

Author: Ceyhun Atuf Kansu
Publisher:
ISBN:
Size: 64.44 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 6240
Download Read Online
Belki de ağlamak istiyor, ama öyle acılar çekтş ki, artık göz pmarlarmdan yaş
inmiyor, amа, o gene öтм: ile gözlerini siliyorr. Anasınm babasmm dedikleriná
Seyran kız, ... dendin tohumlarım sa.çıyor«..» «Ahl»Y diye çığlığı basıyorsun
mektubunun bir yerinde «Haydi Seyran kızı elden çıkarıyoruz a„gır agn', ama
ötekileri, o dört çocuğu nasы kurtaracağız, nasıl koruyacağız ? «Güldüm kendi
kendime, Нeт} güldüm, hemi ağla шт» diye yazıyorgun, 54 KÖY ÖĞRETMENÍNE
MEKTUPLAR.

Belleten

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 54.35 MB
Format: PDF
View: 2109
Download Read Online
plânına göre, birer birer ortadan kaldırdıktan sonra, A 1 1 u n t a ş mes'elesiyle de
meşgul olmak zemanı geldiğine karar verdi; ve kendisinin en yakın adamlarından
olup, imparatorluğun vezirlik'ten sonra en büyük mevkii olan car:z 'lık
vazifesinde1 bulunan - Mah- mud devri mağdurlarından - Abu Sahi Zûzenî 'nin
teşviki ile bir plân tasarladı: doğrudan doğruya hükümdarın elyazısı ile tT^ârizm
deki ATücotf'ların reisi M u n c u k 'a bir mektup yazılıp gönderildi ki, burada "
münasip bir fırsat ...

Zmir De Edebiyat Ve Fikir Hareketleri Zerine Ara T Rmalar

Author: Ömer Faruk Huyugüzel
Publisher:
ISBN: 9789751800916
Size: 48.85 MB
Format: PDF
View: 5035
Download Read Online
Uygulanan objektif veya realist yöntem o kadar aşırıya gider ki okuyucu,
konuşma çizgileriyle birbirinden ayrılan konuşmaların bazen kime ait olduğunu
takip etmekte zorlanır. Kahramanlara ait jest ve mimikler de tıpkı tiyatro
metinlerinde olduğu gibi çoğu zaman parantez içinde ... Halit Ziyanın mektuplar
vasıtasıyla kahramanlarının iç dünyasını verdiği bir başka eseri de Bu muydu? (
1891) adlı büyük hikâyesidir. Hayat dolu iki genç kızın - Zergûn ve Nesibe-
yaşadığı talihsiz olayların ...

Abd Lhak H Mid In Mektuplar

Author: Abdülhak Hâmit
Publisher: Dergah Yaynlar
ISBN:
Size: 58.88 MB
Format: PDF, ePub
View: 7584
Download Read Online
Lâkin şurasını anlayamıyorum ki bu hayat denilen bâr-ı girân-ı belâyı böyle
zahmetlerle çekmekle ne mânâ vardır! Arada sırada vazifeden başka bir
müsebbib-i hayat bulamıyorum. Bir daha postanın kapanmasına bir çeyrek
kalmadığı ve karşında bir iki veya üç misafır bulunmadığı zamanlarda mektup
yazarsan daha laöf olmaz mı? Validemin ... A.H.l, Bryanston Square antetli
kâğıda yazılan mektubun baş kısmının fotokopisi s.40. elemlerim devam
etmektedir. Zannederim ki, bu türlü ...

T Rkiye Den Yeni Hik Yeler

Author: Dursun Akçam
Publisher:
ISBN:
Size: 10.80 MB
Format: PDF, Docs
View: 2526
Download Read Online
... koparma oluşunu aklının kıyıcığına getirmeden: «llker itine öyle bir mektup
döşeneceğim ki roman çıkacak ortaya romanlı› diye böbürleniyordu. Daha
mektuba başlık bile koyamamıştı. Kâğıda yaklaşmış, tarih atamadan masadan
uzaklaşmıştı. Ellerini ardına bağlayarak perdeleri çekili evinin bunaltıcı
salonunda dört dönüyor, fanilãsının bitim yerinde görünen pembe deriye
yapışmış kırlaşan sarı kıllarına, sonra iç donunun lastiğini iten tüsmüş göbeğine
bakıyordu. ‹‹Ahl›› diye söylendi.

Cahit S Tk Taranc

Author: Ramazan Korkmaz
Publisher:
ISBN: 9789753383707
Size: 28.83 MB
Format: PDF, Kindle
View: 242
Download Read Online
Böylece haldeki düzensizlikten, kaostan düzene geçeceğine inanır97; "Maziyi
yâda daldığım zaman Renkler belirir ta uzaklardan; Mavi, kırmızı, beyaz ve siyah;
-Her renk ayrı bir hatıradır ahl- İçimde sanki sesten bir orman: Koşan, haykıran,
çırpınan sesler, -Her ses ayrı bir hatıra besler!-" (B.Ş., s. 49) Numaralı dört bölüme
ayrılan şiirde birincisinde mazi; renklerin, ikincisinde seslerin,. 96- Evime ve
Nihal'e Mektuplar, a.g.e., s. 52. 97- Şair, Nihal'e yazdığı 27.1 1.1932 tarihli
mektupta ...

Eski T Rk Edebiyat Nda Mazmunlar Ve Izah

Author: Ahmet Talât Onay
Publisher:
ISBN:
Size: 22.35 MB
Format: PDF, Docs
View: 2057
Download Read Online
[Mektup. Eylül 1942] AK YAZnj-KIZIL DELÍ: Bektâsîler rakiya ak yazili, kirmia
saraba da kiztl deli derler:'11 Ak yazih isâret edtp nefyini gamin Fermân verir kizd
deli sultán efendimiz Kânî 'Ahl eder mi bâde-i sürh ile def-i gam Görmez revâ ki
sadra geçe bir kizil deli Lâedrî Bu beyitlerde sarap mànâsinadir. Misallerdeki
nefy-i gam, def'-i gam sözleriyle es- ràra da isaret edilmistir. GUI yüzüne
öykünürse kendüyü bilmez deli Mey lebine öykünürse kipkizil dfvânedir Necâtî
Burada saraba ...

Osmanl Ve Prusya Kaynaklar Na G Re Giritli Ali Aziz Efendi Nin Berlin Sefareti

Author:
Publisher: Turk Dunyas Arastrmalar Vakf
ISBN:
Size: 36.19 MB
Format: PDF, ePub
View: 6196
Download Read Online
GİRİTLİ ALİ AZİZ EFENDİ 25 kat çekici diğer bir husus şudur ki, Berlin'e
gelişinden vefatına kadarki birbu- çuk yıl içerisinde büyükelçilik faaliyeti hakkında
tatmin edici bir bilgi temin e- dilemedi. Halbuki Fransa'nın Mısır macerası ve Bâb-ı
Ali'nin bu ... Ercüment Kuran, eski Prusya Devlet Kitaplığı Türkçe elyazmalar
katalogunda, o ana kadar araştırmacıların dikkatinden kaçmış bir mektup
külliyatını bulup üzerinde ilmî incelemeler yapmıştır. Mektuplar, Prusya İstanbul
eski elçilerinden von ...