T Rk Yazarlar N N G Z Yle D Nya Kentleri

Author: Sefa Kaplan
Publisher:
ISBN:
Size: 53.55 MB
Format: PDF, Mobi
View: 4243
Download Read Online
Hatta belki fark etmekle de kalmayacak, Yazarlarımızın Gözüyle İstanbul benzeri
bir isim taşıyan üçüncü bir cildin de elzem olduğunu düşünecektir. Hatırlanacağı
gibi, Batılı Gezginlerin Gözüyle İstanbul'da, Busbecq'ten Tournefort'a, Lady Monte
- gu'dan Nerval'e, Herman Melville'den Ernest Hemingway'a uzanan bir çizgide,
yaklaşık dört yüz yıllık bir zaman dilimi içerisinde yolu şu veya bu sebeple
İstanbul'a düşen yirmi Batılı ismin izlenimlerine yer vermiş; bu izlenimlerin
mantığını ve ...

Virg L

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 42.53 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 4072
Download Read Online
Sefa Kaplan'ın kısa bir süre önce yayımlanan Türk Yazarlarının Gözüyle Dünya
Kentleri adlı derlemesinin bunları da aşan bir yapıt olması, zaten yüksek bir
konumda olan çıtanın daha da yükseltilmiş olduğu anlamına geliyor. ... Bu
izlenimi pekiştiren ikinci öğe de Kaplan'ın, bundan önce gene aynı kuruluş için
hazırladığı Batılı Gezginlerin Gözüyle İstanbul adlı derlemede de olduğu gibi,
seçtiği metinlerde anlatılardan zaman zaman durdurup araya girerek, özellikle
çarpıcı bulduğu bir ...

Osmanl Kad N

Author: Filiz Akman Barın
Publisher: Nesil Basım Yayın Gıda Ticaret ve Sanayi A.Ş
ISBN: 6051315829
Size: 16.82 MB
Format: PDF, Kindle
View: 4054
Download Read Online
Batılı Kadın Seyyahların Gözüyle Filiz Akman Barın Mehmet Akif Memmi. hanımın
kendi seçtikleri haricince, kocalarının göz ucuyla bile bakmaya izni yoktur. ...
1871'de İngiltere'de yayınlanan Turkish Harems and Circassian Homes, yaniTürk
Haremleri ve ÇerkezEvleri adlı eserinde, 1830'larda İstanbul'da bulunanJulia
Pardoe'nun[55] veHalil Halid'in dediklerini doğrularmahiyette, çokeşliliğin serbest
olmasına karşın toplumda çok sıkgerçeklesen bir olay olmadığının altını çizer.
Ziyaret ...

Bir Bilim Adam N N Ser Veni

Author: A. M. Celâl Şengör
Publisher:
ISBN:
Size: 51.16 MB
Format: PDF, Mobi
View: 598
Download Read Online
Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bö1ümü'ne
girdi. Fakülteyi son sınıfta, Elazığ'da başlayıp İstanbul'da sürdürdüğü
öğretmenliği ise 1984'te bırakıp gazeteciliğe ilk adımmı attı. Aralarında Nokta ve
Aktüel'in de yer aldığı çeşitli yayın organlarında çalıştı. 1995 ile 2000 yılları ... (
2005), Batılı Gezginlerin Gözüyle İstanbul (2005), 99 Sayfada İstanbul Depremi (
Prof. Celâl Şengöf İle . birlikte, 2006) Nzı-ıiıı sðvıeşl -42BIR BILIM ADAMININ
SERÛVENI CELAL ...

T Rkiye Ara T Rmalar Literat R Dergisi

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 13.60 MB
Format: PDF, ePub
View: 5512
Download Read Online
I, İstanbul, 1973. Ürgüp, Fikret, Van, İstanbul, 1960. Vahapoglu, M. Hidayet,
Osmanlı'dan Günümüze Azınlık ve Yabancı Okulları (Yönetimleri Açısından),
Ankara, 1990. Vahramian, H. ve S. Nersesian, Der, Aghtamar, Milano, 1974.
Vandemir, Baki, Büyük Harpte Kafkas Cephesi, İstanbul: Askeri Basımevi, 1933.
Van Gölü ve Fırat Nehri Çevresinde Yaşayan Türkler, Ankara: Genel Kurmay
Basımevi, 1976. Vanlı, 1. Şerif, Batılı Gezginlerin Gözüyle Kürtler ve Kürdistan,
İstanbul, 1978.

Gezginlerin G Z Yle Zmir

Author: İlhan Pınar
Publisher:
ISBN: 9789757395386
Size: 31.65 MB
Format: PDF, Docs
View: 5188
Download Read Online
Gerek, hümanizmanın sorgulayıcı aşamasını geçerek ve buna bağlı olarak Batı'
nın eski uygarlıkları araştırma gereği duyması, gerekse, gittikçe ivme kazanan
ticaretin yeni pazar ve hammadde gereksinimlerini ortaya çıkarması sonucu,
Osmanlı'nın geniş topraklarına yayılan bellibaşlı şehirler (Selanik, Edirne.
İstanbul. Trabzon, Beyrut. Kudüs. Kahire ve İzmir) Batılı gezginlerin uğrak yeri
olmuştur. Gezginler bu şehirlere gerek şehrin tarihi hakkında, gerekse güncel
sosyo-ekonomik ...

Osmanl Toplumu Ve T Rk Imaj

Author: Gürsoy Şahin
Publisher:
ISBN:
Size: 68.63 MB
Format: PDF
View: 3170
Download Read Online
Gül Çağalı Güven, İsmail Yerguz, Tülin Altınova), Tarih Vakfı Yurt yayını, 2. baskı,
İstanbul 2000, s. 173-182. OKAY, Orhan, Batı Medeniyeti Karşısında Ahmed
Midhat Efendi, MEB yayını, İstanbul 1991. ORTAYLI, İlber, "Türkler Hakkında
Yazılmış Seyahatnameler", /. Uluslararası Seyahatnamelerde Türk ve ... Ertuğrul,
"Perulu Bir Gezginin Gözüyle 1862 Yılında İstanbul", OTAM, S. 1 1, Ankara 2000,
s. 875-884. ÖNEN, Yaşar, "16. Yüzyıl Alman Seyahatnamelerinde Türkiye", Batı
Dil ve ...

Frans Z Gezginlerin G Z Yle T Rkler Ve Yunanl Lar

Author: Arzu Etensel İldem
Publisher:
ISBN: 9789755213996
Size: 27.21 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 860
Download Read Online
Ancak Valon, Yunan İslâv imparatorluğuna İstanbul'u vermenin tehlikeli
olabileceğini düşünür. "Bu durumda Çanakkale boğazındaki kaleler yıkılarak bu
geçit uluslararası ticarete açılır ve özgür kent İstanbul, güçlü olmasına karşın
kendisinden korkulmayan İstanbul, her iki dünyanın (Doğu'yla Batı'nın) ambarı
olur." (c. I, s. 333). Böylece İstanbul, Doğu kimliğinden vazgeçilmeden Batıya mal
edilir. SONUÇ Özgür Yunanistan, küçük bir ülke olarak kalacaktır. Yunanistan'ın,
bölgesel bir ...

Romanda Teki Tekinin Roman

Author: Ömer Solak
Publisher:
ISBN:
Size: 35.16 MB
Format: PDF, Docs
View: 6014
Download Read Online
... Ermeni ve Batılı kolonilerine mensup topluluklanna dair ilginç gözlemlere yer
verilir. Yazara göre Türkler yaşanılan bütün sosyal değişmelere rağmen, eski
asaletlerinden taviz vermemiş bir millettir.: "Paşadan seyyar satıcıya kadar hepsi
de aynı terbiyeyi almış ve bir çeşit aristokrat vakarla sanlmış asillere benzerler."
21 Eserde payitaht İstanbul'unun milletler çeşitliliğine dair uzun ve aynntılı
gözlemler vardır. Tanju San, Gezginlerin Gözüyle Bir imparatorluk adlı eserinde,
bu konu ile ...