Bir Kavgan N Tasviri

Author: Franz Kafka
Publisher: Can Yayınları
ISBN: 9750728084
Size: 52.80 MB
Format: PDF
View: 7384
Download Read Online
tutuklaşmış, ayakta duruyordu daha, demin içeriye girdiği yerde, kürkünün içinde
ve oğluna doğru bir şeyler mırıldanıyordu. Karısı, ufak tefek ve hastalıklı ama
sadece kocası söz konusuyken bile olsa –biz ötekilere pek bakmıyordu bile–
alabildiğine canlı bir kadın, N.'nin sırtından kürkü almakla meşguldü, ki bu iş ikisi
arasındaki boy farkından ötürü bir hayli güçlük çıkarıyordu; ama sonunda
başarıldı. Hem zaten belki de asıl güçlük N.'nin çok sabırsız olmasındaydı,
huzursuz huzursuz, ...

De Irmenimden Mektuplar

Author: Alphonse Daudet
Publisher: Can Yayınları
ISBN: 9750720210
Size: 73.49 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 7120
Download Read Online
Birkaç cümleyle özeti şöyleydi: “Nerede olduğunu hatırlayamadığım büyük bir
ziyafetti. Masaya, Moustiers porseleninden muhteşembir sofratakımı
yerleştirilmişti. Her tabağın altında, sırlarına maviyle işlenmiş birProvence öyküsü
vardı; Provence'ın tümtarihi oradaydı. Naif vehünerlibir çalışmanın ardından
yazılan bu kıtaların, o zarifporselen tabaklarınaltınatıpkı bir Theocritus tasviri
gibinasıl incelikleişlendiğini görmekgerekirdi.” Mistral,bir zamanlar kraliçelerin
konuştuğu vegünümüzde ...

Altin A

Author:
Publisher: GLOBAL YAYINCILIK
ISBN: 9758432079
Size: 57.12 MB
Format: PDF, Kindle
View: 5289
Download Read Online
^v eygamberimizden aktarılan pek çok hadiste, yeryüzünde İslam ahla- k^SM
kının hakim olacağı bir dönemin yaşanacağına işaret edilmektedir. İş- ^_^^ te ahir
zaman olarak bahsettiğimiz dönem Kuran ahlakının hakim olacağı bu dönemdir. "
Altınçağ" ismiyle de bilinen bu dönem, hadislerden de anlaşılacağı üzere yarım
yüzyıldan fazla sürecek "Asr-ı Saadet" benzeri bir devir olacaktır.
Peygamberimizin bu devri tasvir ederken cennet benzeri özelliklerle anlatması
sebebiyle bu ...

Ermeni K Lt R Ve Modernle Me

Author: Anahide Ter Minassian
Publisher:
ISBN: 9789757265856
Size: 27.91 MB
Format: PDF, Mobi
View: 1973
Download Read Online
Boğaz kıyısındaki, pek çok Ermeni'nin yaşadığı Kadıköy semtinin kontrolünü ele
geçirmek için Taşnaklarla liberalleri, muhafazakârlarla (Gavroş onlara $eriatcı
adını takmıştır) karşı karşıya getiren kavganın bir metaforudur. Güldürü ... azap
çektiren tam bir kâbusken (tecavüzler, hırsızlıklar, cinayetler, haraç kesmeler,
protestolar), Daniş Bey'e geceleri ninni gibi gelen "Yarının Ermenistan Y'na dair
modernleşme, barış ve huzur umutları "İspanya'da şatolar" (Fransızca)* olarak
tasvir edilir.

Sosyalizm Ve Toplumsal M Cadeleler Ansiklopedisi Cilt 1848 1871

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 38.70 MB
Format: PDF, Mobi
View: 5939
Download Read Online
Engels'in Antl-Dührlng'\n\n Gewalttheorie (Zor teorisi) başlıklı ünlü bölümünün
şiddetin teorisi ve tarihteki rolü olarak anlaşılmasıyla, anlamının bir bölümünü
yitirdiğini belirtmeliyim. Oysa burada ... Enternasyo- nal'in 192011 yıllar,
uluslararası ölçekte eli kulağında bir "İç savaş" konjonktürü içinde tasvir eden
kuruluş belgeleri, bu özdeşleşmeyi dogmatik bir biçimde slstem- leştlrdl. ...
Materyalist sınıf mücadelesi anlayışının kavganın kesin sonucunu üzerinde
kazanacağı alan burasıdır.

Ceza Kolonisinde

Author: Franz Kafka
Publisher: Le Adri via PublishDrive
ISBN: 9635278470
Size: 41.72 MB
Format: PDF, Docs
View: 5366
Download Read Online
Ceza Kolonisi'nde, çağımız insanının kaygı ve korkularını, yalnızlığını, kendi kendine yabancılaşmasını, çevresiyle iletişimsizliğini ustalıkla dile getirmiş olan Franz Kafka'nın tüm anlatılarını bir araya ...

Hoca Ali R Za 1858 1930

Author: Ömer Faruk Şerifoğlu
Publisher:
ISBN:
Size: 58.66 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 1707
Download Read Online
45 Edhem, Elvah-ı N akşiye Koleksiyonu, s. 39- 40. 46 Epikman, "Türkiye'de
Resim Sergileri'nin Gelişmesi", s. 155. 47 Edhem ... 55 "Bu sergi hakkında Tasviri
Efkâr'ın 13 Aralık 1917 günlü sayısında geniş bir sütun vardır." Edhem, Elvah-ı
Nakşiyc Koleksiyonu, s. 45. 56 Gören, "Türk Resim ... 75 Elif Naci, "1923'den
1928'e kadar Türkiye'de Plâstik Sanat: Bir Kavganın Tarihçesi", Ülkü, 69 (
İkinciteşrin 1938), s. 245. 76 Ahmet Süheyl [Unver], istanbul ve Boğaziçi Ressamı
Ali Rıza Bey ...

Milli Ef D Neminde 1938 1950 Cumhuriyet Gazetesi

Author: Şerafettin Pektaş
Publisher:
ISBN:
Size: 25.20 MB
Format: PDF
View: 2698
Download Read Online
14° Avrupa'nın savaş döneminde, faşist yönetimler ve demokrasiler olarak ikiye
ayrılması, Türk basınında da benzer bir cepheleşme yaratmıştır. Savaşın gelişimi
içinde Tan, Vatan. Akşam ve Tanin gazeteleri genellikle demokrasi cephesini
desteklerken. Cumhuriyet, Tasvir-i Efkâr gibi bazı gazeteler Türkiye'nin Almanya
ile yakın ilişkiler kurmasını savunmuşlardır. uı Cumhuriyette, savaş öncesi
günlerde, Yunus Nadi'nin başmakalelerine daha çok rastlandığı gibi, bu
makalelerde ...

A K Gibi Aydinlik L M Gibi Karanlik

Author: Mehmed Uzun
Publisher: Ithaki Publishing
ISBN: 9789752732322
Size: 11.49 MB
Format: PDF, ePub
View: 5340
Download Read Online
Zo licht als de liefde en zo donker als de dood. - Realistische roman van de bekende Koerdische schrijver.

Barbarin Kahkahasi

Author: Sema Kaygusuz
Publisher:
ISBN: 9789753429993
Size: 55.78 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 7745
Download Read Online
In einem Motel findet sich eine bunte Schar von Menschen ein. Unterschiedliche Charaktere mit ganz verschiedenen Schicksalen prallen aufeinander. Ein Roman, in dem sich die gesellschaftlichen Brüche der heutigen Türkei spiegeln.