Man Hakikatlerinin Nemi

Author: HARUN YAHYA - ADNAN OKTAR TURKISH
Publisher: A9 GROUP
ISBN:
Size: 63.89 MB
Format: PDF, Mobi
View: 1490
Download Read Online
Bu konuda yayınlanan dergilerden biri, Origins and Design (Kökenler ve Tasarım
) adlı bilimsel bir dergidir ve bu dergide evrim teorisinin iddialarını çürüten pek
çok bilimsel gerçek ortaya konmaktadır. Bu konudaki başka bir örnek de
biyokimya profesörü Michael Behe'nin Darwin 's Black Box: The Biochemical
Challange to Evolution (Darwin'in Karakutusu: Evrim Teorisine Karşı
Biyokimyasal Zafer) adlı kitabıdır ve bu kitap dilimize de çevrilmiştir. Söz konusu
bilim adamlarının ...

Modern B L M Tanri Var

Author: Emre Dorman
Publisher: İstanbul Yayınevi
ISBN: 6058808243
Size: 29.15 MB
Format: PDF, ePub
View: 3175
Download Read Online
... Behe 210 Profesör Behe'nin de dikkat çektiği gibi esasen yaşamın kökenine
dair yapılan araştırmalar hayatın oldukça kompleks bir yapıya sahip olduğunu
göstermekte ve aynı zamanda yaşamın kökeninin tesadüflere dayalı olduğu
yönündeki sözde bilimsel kabuller tarafından örtülen yaşamın kökeni üstündeki
kara örtüyü kaldırmaktadır. Behe, evrim teorisine karşı kazanılan biyokimyasal
zafere dikkat çektiği Darwin's Black Box (Darwin'in Kara Kutusu) isimli meşhur
kitabının neden ...

Tanzimat Tevecc H

Author: Türkiye Diyanet Vakfı
Publisher:
ISBN: 9789753896528
Size: 26.30 MB
Format: PDF, ePub
View: 2802
Download Read Online
Jahrhundert adlı eserinde İhvân-ı Safâ'yı Darwin'in habercisi kabul ederken
Eilhard Wiedemann, Câhiz'i örnek göstermektedir. Yine evrim teorisine ilgi duyan
yazarlar Fârâbî'den İbn Sînâ'ya, Muhyiddin İbnü'l-Arabî'den Mevlânâ Celâleddîn-i
Rûmî'ye kadar birçok filozof ve sûfînin Darwin'in öncüleri kabul edilebileceğini
düşünmüşlerdir. Ancak bunların ... 136-138; M. J. Behe, Daru'in'in Kara Kutusu:
Evrim Teorisine Karşı Biyokimyasal Zafer (trc Burcu Çekmece), İstanbul 1998, s.
14-25 ...