Yaz S Zleri

Author: Zübeyda KESKİN
Publisher: Koza Yayın Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
ISBN: 6051450068
Size: 68.48 MB
Format: PDF, Docs
View: 6000
Download Read Online
Yavrular önce flafl›rd›lar. Ard›ndan içgüdüyle yüzmeye bafllad›lar. Ne yaz›k ki
yan›ma foto¤raf makinesini almay› unutmufltum. Onlar›n, bulduklar› solucan ya
da böcekleri avlarken foto¤raflar›n› çekmek isterdim. Dedem yine gelebilece¤
imizi söyleyince kaybolan neflem geri geldi. Sonraki gün de çiftli¤in çevresini
gezdik dedemle. Gece ›fl›klar›n› gördü¤üm flarap, meyve suyu, zeytinya¤›
fabrikalar›n› yak›ndan görmek güzeldi. Bizden yaklafl›k bir buçuk kilometre uzakl
›kta hayvan çiftli¤i ...

Yazili Edebiyat

Author: Kaynak: Wikipedia
Publisher: Books LLC, Wiki Series
ISBN: 9781232937326
Size: 27.26 MB
Format: PDF, Kindle
View: 306
Download Read Online
Kaynak: Wikipedia.

Roman Taslaklar

Author:
Publisher: Books LLC, Wiki Series
ISBN: 9781233407064
Size: 17.67 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 5538
Download Read Online
Kaynak: Wikipedia. Sayfalar: 137.

Devlet Iftliklerinde Hayvanc L N Ekonomik Durumu Ve Hayvan Mahsulleri Maliyeti

Author: H. İbrahim Aksöz
Publisher:
ISBN:
Size: 78.95 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 5048
Download Read Online
Tali gelirler karşılığı olan 30.500 lira istihsalat ve imalat hesabının zimmetine
hayvan mahsulleri hesabının matlubauna kaydedilmek suretiyle tafsiye edilir. ...
ikinci grup masrafları (sermaye faizi, boğa sıfat masrafları, yem masrafları) tesbit
edelim. a) Sermaye faizleri: İnek yetiştiriciliğinde kullanılan başlıca sermaye
nevileri; mütedavil 156 Devlet çiftliklerinde 1 Kg sütün maliyeti Damızlıkların
işletmede yetiştirildiğine göre Orman Çiftli- ğinde sütün hali hazırdaki maliyet
masrafları.

Kocaeli Tarih Ve Rehberi

Author: Rifat Yüce
Publisher:
ISBN:
Size: 68.88 MB
Format: PDF, Docs
View: 384
Download Read Online
gibi hayvanlar bahsimizin ikinci kısmında gelecektir, Burada şuna da işaret etmek
isterim ki, büyük baş hayvan dediğimiz zaman onların küçükleri ve yeni
doğmuşları da bahsimizin içindedir. Yurdun her tarafında olduğu gibi Kocaeli
ilinde de, çiftli olan her köylünün en az bir çift koşum hayvanı ve bir iki ineği ve
birkaç koyunu bulunmaktadır. Bunlara sahip olmayan kimselere çiftçi denilmez, o
gibi kişilere köyün fakiri denilir. Kocaeli' de büyük baş hayvan denildiği zaman ilk
hatıra gelen ...

Bursa Il Y Ll 1967

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 39.76 MB
Format: PDF, Kindle
View: 494
Download Read Online
Yapağı : 800.000 Kg. Kıl : 25.000 Kg. Et : 430.000 Kg. dd - KESİLEN HAYVAN
MİKTARI VE AĞIRLIKLARI: Bursa ili mezbahalarmda bir yılda 2.567.967 Kg.
tutarmda 230.607 küçük baş, 4.431.547 Kg. tutarmda 49.560 büyük baş olmak
üzere 6.999.514 Kg. tutarmda 280.167 baş hayvan kesilmiştir. ee - KÜÇÜK
EVCİL ... Bu çiftli ğin nüvesini teşkil eden orta çiftlik Osmanh imparatorluğunun
kuruluş yıllarmda Kösemihal tara fmdan kızma çeyiz olarak Sultan Orhan'a
hediye edilmiştir.

Sanat Tarihi Ara T Rmalar Dergisi

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 29.90 MB
Format: PDF, Docs
View: 6242
Download Read Online
Çiftli oran halinde geliştirilen tartılar serisi kuars, kireçtaşı ve sumermerinden
oyulmuştur. Mohenjo Daro'da, pişmiş topraktan sayısız kadın ve erkek figürleri,
kuş modelleri, hayvan resimleri içeren sanat değeri yüksek nesneler bulunmuştur
. Bir talih eseri, sitede ortaya çıkarılan mühürler ve diğer insan yapısı eserler,
arkeologların, M.ö. 3. bin'in ilk yıllarında İndus Vadisi medeniyetlerinin dini ve
sosyal hayatının doğru bir tablosunu ortaya çıkarabilmelerini kolaylaştırmaktadır.
Nitekim ...

Hayal Vadisi

Author: Çiğdem SEZER
Publisher: Koza Yayın Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
ISBN: 6051450114
Size: 27.10 MB
Format: PDF, Docs
View: 2265
Download Read Online
onu. “Önde. duran. pek. nazlıdır; biz de adını Nazlı koyduk. Diğeri, arkada olan,
Mecnun'undan ayrılmış. O yüzden de adı Leyla.” “Sahiden mi?” diye bağırdı
Nurgül. “Sahiden tabii. Deveyi satın aldığım kişi anlattı. Bir erkek deveyle iyi
anlaşırmış bu Leyla, ama bir gün erkek deve ölmüş. Bu da yemeden içmeden
kesilmiş. Görenler, Mecnun'dan ayrılan Leyla gibi oldu bu hayvan.' demiş.
Böylece adı Leyla kalmış.” Develerle bir süre zaman geçirdikten sonra yak›
nlardaki at çiftli¤ine ...