Amargi Dergisi Se Kisi

Author: Can Başkent
Publisher: Propaganda Yayınları
ISBN: 0987797395
Size: 16.46 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 1811
Download Read Online
Kısa tarihsel değerlendirmeye söyleyeceğim pek fazla bir şey yok. 19.yy'dan
farklı olarak 20.yy'da insana ve iktidara ilişkin bulguların özgürlükçü söylemleri,
yorduğunu ama, hemen ekleyeyim, geliştirdiğine de itirazım yok. Anarşizm
dayandığı ahlaki alan gereği 'bilimin' 'felsefenin' bulgu ve sorularına karşı,
kendini genişletme, yenileme şansına sahipti. Marksizmin (tırnak içinde '
özgürlükçü' söylem altında sınıflanarak kastedilen) psikanalize, varoluşçuluğa
vereceği fazla bir cevap ...

Resimli Motifli T Rk Edebiyat Tarihi

Author: Seyit Kemal Karaalioğlu
Publisher:
ISBN:
Size: 68.64 MB
Format: PDF, ePub
View: 2900
Download Read Online
Kısa bir süre sonra tartışma kapanıyor. Zamanın bazı gazeteleri, özellikle l aralık
1932 tarihli Cumhuriyet. böyle yazıyorlar. Yaşamında olduğu gibi, tabutu başında
bile tartışma yaratan Doktorun cenaze arabası. ikiyüzü aşkın otomobilin eşliğinde
Mer- kezefendi'ye hareket ediyor. Doktorun mezarı başında söylenen güzel
sözlerden bugünlere, tam kırkbeş ,yıl geçti. Yakın tarihimizin bu ilginç ve dev
yazarı ve düşün adamı hakkında pek az şey yazıldı. Hemen hemen hiç bir
monografiye ...

Uluslararas Li Kiler Tarihi Diplomasi Tarihi 3 Kitap

Author: Kolektif
Publisher: Evrensel Basım Yayın
ISBN: 6053312894
Size: 47.40 MB
Format: PDF, Docs
View: 2568
Download Read Online
Nitekim Mac Donald Hindistan'a, Mısır'a, Çin'e ve öbür Asya ya da Afrika
ülkelerine karşı öteden beri yürütülen İngiliz politikasında değişiklik yapmadığı
gibi, Büyük Britanya diplomasisinin resmî anti sovyetik politikasına da son
veremeyecekti hemen. Dahası: Labour Party hükûmeti, Sovyetler Birliği
hükûmetine, onu en kısa zamanda tanıyacağını bildiren bir nota yollamaya bile
cesaret edemeyecekti. Başlangıçta açıklandığı kadar hızlı bir tanıma olmasını
engelleyen neden konusunda, ...

Be Inci Asker Tarih Semineri Bildirileri

Author: Turkey. Genelkurmay Başkanlığı
Publisher:
ISBN:
Size: 34.56 MB
Format: PDF
View: 4753
Download Read Online
Dr. Ergün Aybars: Çok kısa soru olarak iki dakikalık süre içerisinde, buyrun, Sayın
Ercan. Prof. Dr. Yavuz ... Sayın Akgönenç konuşmasının başında, demokrasilerin
bu günden yarına değişebilen veya bir elbise gibi kısa bir sürede giyilebilen
şeyler olmadığını söyledi. Dolayısıyla ... Ama Osmanlılar Balkanlardan çekildikten
sonra Balkanlar'daki en küçük etnik topluluklar bile hemen hemen hiçbirisi etnik
özelleklerinden bir şey kaybetmediler, aynen yaşamlarını sürdürdüler. Oysa, aynı
 ...

Uluslararas Li Kiler Tarihi Diplomasi Tarihi 1 Kitap

Author: Kolektif
Publisher: Evrensel Basım Yayın
ISBN: 6053312878
Size: 21.35 MB
Format: PDF
View: 4664
Download Read Online
Nitekim, Palmerston, kardeşine yazdığı bir mektupta, şu kısa, ama büyük anlamlı
cümleyi kullanmaktadır: “Barış tehdidi altında bulunuyoruz.” Gerçekten de, ilkin
Kırım'ı Perekop kıstağına kadar ele geçirip, Osmanlı İmparatorluğu'na “geri verme
”, hemen sonra da Kafkasya'ya bir çıkarma yapıp Gürcistan'la bütün güney doğu
Kafkasya'yı alarak Çerkezistan, devletini kurma ve başına Şeyh Şamil'in
getirileceği bu devleti de Osmanlı İmparatorluğu ile İngiltere'nin tabii haline
sokma ...

Tarih Ve Toplum Ayl K Ansiklopedik Dergi

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 15.38 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 1396
Download Read Online
t, 5 Slnmpdtâ İn itoHa 6 J '^-M^r ,| 2IM-5 Cesur Bir Hapishane Mektubu
Dergimizin bir süredir yayımladığı Menü 'ler, okuyucularımızın çok ilgisini çekti.
Bundan cesaret alarak yeni bir köşe açmağa karar verdik. Gerçekten, yalnız para,
pul, madalya, menü değil, akla gelebilecek hemen hemen herşeyin koleksiyonu
yapılmaktadır: fermanlar, hüccet belgeleri, makbuzlar, biletler, kartpostallar vb.
Bunların bazıları, özellikle sosyal tarih için çok önemli ipuçları sağlayabilir.
Burada ilk olarak ...

Tutanak

Author: Nejat Soyer
Publisher: Cinius Yayınları
ISBN: 6051274707
Size: 73.64 MB
Format: PDF, ePub
View: 7211
Download Read Online
Bildiğimi yazmak kadar sıkıcı bir şey olabilir mi? Burada aslında var olmayan bir
evrende hayalden başka bir şeyi yaşamadığımızı kanıtlamaya çalışmak çok
anlamsız; çünkü bunu asırlardır hemen herkes biliyor ve değişik tanımlarla
anlatıp duruyor. Sonradan, kısaca benim, zaman çizgisinde benim baloncuğum
olan altı yüz ya da yüzyıla yaklaşan ömrümde bile bu evrenin kendi
sanılarımızdan oluştuğu biliniyorken, bilmeyenler bile el yordamıyla bunu
hissederken, ben ekmek paramı ...

Tarih Ve Toplum

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 63.63 MB
Format: PDF, Kindle
View: 5807
Download Read Online
Bizzat elçinin kendisi tarafından da yanmayacağı iddia edilen ve kentin en
güvenli yapılarından biri olduğu düşünülen bu bina, hiç kimsenin beklemediği
kadar kolay ve kısa bir süre içinde yangına teslim olurken, ardında pek çok soru
işareti ve tartışma konusu ... Levant Herald gazetesinin 7 Haziran tarihli özel
ekinde verilen habere göre yangına yol açan şey, rüzgârla gelen yanan tahta
parçalarının çatıda toplanarak kurşun kaplamayı eritmesi ve altındaki tahtaları
tutuşturmasıydı.

Resemli Harital Mufassal Osmanl Tarihi

Author: Server Rifat İskit
Publisher:
ISBN:
Size: 77.82 MB
Format: PDF
View: 7646
Download Read Online
Veziriâzamın yazısı bitmemişti ki, bir adam gelerek padişahın kendisini istediğini
bildirdiği cihetle reis efendi ile birlikte padişahın çadırına gitti. Osmanlı
müverrihlerinin hiç biri, padişahın çadırında, istimzaç olunan mevzu üzerinde bir
şeyler konuşulup konuşulmadığı hususunda süküt etmekte; sadece, veziriâzamın
, padişahın çadırı önünde kapı ağası Gazanfer ağaya rastlıyarak onunla kısa bir
konuşmayı müteakip ikisi beraber çadıra girdiklerini söylemektedirler. Bu
vaziyete göre; ya ...