T Rk Halk Hukuku

Author: Aysun Dursun
Publisher: Ötüken Neşriyat A.Ş.
ISBN: 6051555196
Size: 27.39 MB
Format: PDF, Docs
View: 3549
Download Read Online
Yaşlı karı kocaların birbirleriyle olan ilişkileri samimi bir arkadaşlığa dönüşür.
Annelerle onların haklarını savunan ve onlara saygıyla davranan yetişkin oğulları
arasında daima çok içten bir ilişki vardır. Bir erkek her kadından kendine su
getirmesini isteyebilir. Ancak eğer o sırada annesinden başka bir kadın orada
yoksa yörüklere göre kadınlara ait olan bu görevi kendi yerine getirir.656 Aile
içinde erkek ve kız kardeşler bir arada yaşar. Erkek çocukların ilişkileri daha çok
ekonomiye ...

D Nya Dinleri 2

Author:
Publisher: Sonia İVELİK
ISBN:
Size: 53.55 MB
Format: PDF, Mobi
View: 5605
Download Read Online
Evlenme sisteminin sınıflara ayrılması yöntemi, daha sonraki gelişiminde doğal
ve topluluk-içi ''ensest''i yasaklamakla sınırlı kalmamış, erkek ve kız kardeşler
arasında daima varolagelen yasaklamayı kardeş çocuklarına dek genişleten ve
kardeş çocukları için de manevi akrabalık dereceleri icat etmiş olan Katolik
Kilisesi'nin yaptığı gibi, daha uzak ama aynı topluluğa bağlı akrabalar arasında
da evlenmeyi yasak etmiştir. Evlenme sınıflarının kökenini ve anlamını belirlemek
için yapılan ...

Ailede Ve Okulda Ocuk E Itimi

Author: Halit Ertuğrul
Publisher: Nesil Basım Yayın Gıda Ticaret ve Sanayi A.Ş
ISBN: 6051623094
Size: 63.82 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 5813
Download Read Online
Kardeşlik bağı, bir sevgi kaynağı gibi düşünülürse de, kardeşler arasında önemli
problemler söz konusudur. Kardeş grubu, istemsizce oluşturdukları rekabet
nedeniyle bozulabilir. Bazı uzmanlara göre kardeşlik öncelikle rekabettir.
Kardeşler düşman doğar. Bazılarına göre çocuk, annesinin yalnızca kendisine ait
olmasını, diğerlerinin anne gözünde kendi kadar önemli olmamasını ister. Bir kız
çocuğunun çok ablası varsa, annesi ile tam bir özdeşim kurması mümkün değildir
. Büyük kız ...

Sosyal Kontrol Sapma Ve Sosyal De I Me

Author: Altan Eserpek
Publisher:
ISBN:
Size: 60.69 MB
Format: PDF
View: 6725
Download Read Online
süre kız kardeşi olmayan, annesi ve babası tarafından şımartılan kız çocuk
sonradan doğan kız kardeşini daha çok kıskanmaktadır. örneğin 4 erkek kardeşi
bulunan muhtarın büyük kızı aralarındaki yaş farkına rağmen küçük kız kardeşini
hâlâ kıskanmakta ve onu sevmediğini açıkça söylemekteydi. Bununla beraber
Alvar köyünde genç kızların sokağa çıkmasının hoş karşılanmaması, yaşları
birbirlerine yakın kız kardeşler arasında arkadaşlık ilişkilerinin gelişmesine ve
aralarındaki ...

Tam Lmihal Seadet I Ebediyye Nc K S M

Author: Hüseyin Hilmi Işık
Publisher: Hakikat Kitabevi
ISBN:
Size: 49.15 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 7500
Download Read Online
Kız kardeşler; meyyitin kızı veyâ oğlunun kızı bulunduğu zemân veyâ kendi
birâderi bulunduğu zemân, yalnız asabe olurlar. Oğul, oğlun oğlu veyâ baba
varsa, vâris olamazlar. Meyyitin şakîkası, ya'nî ana baba bir kız kardeşi birden
fazla ise, babadan kız kardeşleri, yalnız ikenvâris olamaz. Fekat, babadan
birâderi de varsa, babadan kız kardeşleri asabe yaparlar ve meyyitin kız
kardeşlerinden artan mal, baba bir kardeşler arasında, erkeğe iki kat olmak üzere
taksîmedilir. Babadan ...

21 Y Zy Lda Din Ve Bilim

Author: Denis Alexander
Publisher: YYY
ISBN:
Size: 80.22 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 3180
Download Read Online
Örneğin, erkek ile kız kardeşler gibi baba ile kızınında genlerinin % 50'si ortaktır,
ancak ensest tabularının epigenetik kaynaklı olduğu yönündeki sosyobiyolojik
varsayımlar çerçevesinde baba ile kız arası ensest ilişkilere hiç değinilmez. Aynı
kuşaktan olup bir arada yetiştirilen kimseler arasında birbirlerine karşı gelişen
cinsel tiksintiduygusunun farklı kuşaklar arasında da geliştiğine dair ciddi bir
ispat sunulabilmiş değildir. Ancak eğer evrim, genlerinin % 50'si ortak olan
kardeşler ...

T Rkiye Diyanet Vakf Sl M Ansiklopedisi

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 28.98 MB
Format: PDF, Kindle
View: 3452
Download Read Online
Kur'an'da evlenil- mesi yasak kadınlar (muharremât) arasında kız kardeşler,
kardeş kızları, kız kardeş kızları ve ayrıca süt kız kardeşler sayılmış (en-Nisâ 4/23)
. âlimler de ister öz ister üvey olsun kardeşlerle sütkardeşi ve bunların çocukları,
çocuklarının çocukları ile evlenmenin haram olduğunda ittifak etmişlerdir. İlgili
âyette ayrıca iki kız kardeşle aynı anda evli bulunmak da yasaklanmıştır. Şahsın
hukuku bakımından evlenmede velayet konusunda erkek kardeşin rolü de
tartışılmış, ...

Sl M Ansiklopedisi K Ni I R Z Kastamonu

Author: Türkiye Diyanet Vakfı
Publisher:
ISBN:
Size: 67.51 MB
Format: PDF, ePub
View: 2577
Download Read Online
Kur'an'da evlenil- mesi yasak kadınlar (muharremât) arasında kız kardeşler,
kardeş kızları, kız kardeş kızları ve ayrıca süt kız kardeşler sayılmış (en-Nisâ 4/23)
, âlimler de ister öz ister üvey olsun kardeşlerle sütkardeşi ve bunların çocukları,
çocuklarının çocukları ile evlenmenin haram olduğunda ittifak etmişlerdir. İlgili
âyette ayrıca iki kız kardeşle aynı anda evli bulunmak da yasaklanmıştır. Şahsın
hukuku bakımından evlenmede velayet konusunda erkek kardeşin rolü de
tartışılmış, ...

Imdi Ve Burada

Author: Paul Auster
Publisher: Can Yayınları
ISBN: 975072738X
Size: 78.16 MB
Format: PDF, Kindle
View: 6612
Download Read Online
Geçen kasım ayında, yeni kitabında ensestten söz edeceğini söylemiştin; ama bu
arada –karmaşık bir sorunu, Ensest nerede gerçekleşir, yatakta mı, zihinde mi,
yoksa yazarken mi, sorununu da öne sürdüğün için– ensestin kitabın özüne
böylesine yakın olacağını tahmin etmemiştim. Ensest ilginç, ama şimdiye kadar
bilinçli olarak düşünmediğim bir konu (İnsan Freud'dan sonra, bilinçaltında bunu
düşünmüş olduğunu nasıl inkâr edebilir?). Kardeşler arasındaki seks ile baba-kız
ya da ...