Innovation And Empire In Turkey

Author: Tuncay Zorlu
Publisher: I.B.Tauris
ISBN: 0857713590
Size: 64.92 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 5195
Download Read Online
Rebfu'l-fihir 1204/29 March 1790 in Sinop. For the requirement of the galleon,
sliding ways (kıza/e), Cross pieces of timber (felenle), raw iron, tallow, Wire and
anchor were demanded. See BOA. CB, no. 1751. Karal: 'Selim III Devrinde
Osmanlı ...

Sinopeli Sinop

Author: Yılmaz Yavuz
Publisher: Akis Kitap
ISBN: 6051292063
Size: 65.96 MB
Format: PDF
View: 6819
Download Read Online
Sonraları sırasıyla, Hititler, Paflagonyalılar idaresinde kalmıştır. Bugünkü kale ilk
önce Paflagonyalılar (M.Ö.1100-700) devrinde inşa edilmiştir. Kalenin bugünkü
yapısı eski yapı üzerindedir ve Türk-İslam Osmanlı Devri mimari özelliğini taşır.

The Ottoman House

Author:
Publisher:
ISBN: 1912090619
Size: 14.35 MB
Format: PDF
View: 4367
Download Read Online
Bibliography Arel, A. 1982: Osmanlı Konut Geleneginde Tarihsel Sorunlar. Izmir.
Basoglu, B, 1973: Boyabat ve Qevresi Tarihi. Ankara. ---- 1978. Sinop ili Tarihi.
Ankara. ---- 1990: Boyabat Yöresi Arastrmalari. Boyabat. Cahen, C. 1979: ...

Kay Ix Sonun Ba Lang C

Author: Ahmet Şimşirgil
Publisher: Timaş Tarih
ISBN: 6050812853
Size: 17.61 MB
Format: PDF, Mobi
View: 7752
Download Read Online
252-257; Besim Özcan, “Kırım Harbi Sırasında Bazı Avrupalı Devlet Adamlarının
Osmanlı Ülkesini Ziyaretleri (1854-1855)”, ... 65-96; a.mlf, “Bir Baskının Anatomisi
, Sinop Faciası”, Karadeniz İncelemeleri Dergisi, sy.2, 2007, s. ... Sen, medeniyet
dünyasının övündüğü öyle bir kimsesin ki bugünün insanları (gençleri) senin (
iktidarda bulunduğun) devrini (Hazreti Peygamber'in devri gibi) bir saadet devri
bilir.

Contemporaries Of Erasmus

Author: Peter G. Bietenholz
Publisher: University of Toronto Press
ISBN: 9780802085771
Size: 37.27 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 4755
Download Read Online
In 1459 he annexed Amastra, in 1461 Sinope and Trebizond; in 1475 he
occupied Feodosiya (Kaffa) and all other Genoese colonies in ... and H. Inalcik
Fatih Devri Uzerinde Tetkikler ve Vesikalar (Ankara 1954) / Franz Babinger
Mehmed the Conqueror and His Time trans R. Manheim (Princeton 1978) / S.
Tansel Osmanli kaynaklarina gore Fatih Sultan Mehmed'in siyasi ve askeri
faaliyeti (Ankara 1953) ...