Proceedings Of Iac Etel 2013

Author: Collective of authors
Publisher: MAC Prague consulting s.r.o.
ISBN: 8090544215
Size: 63.16 MB
Format: PDF, Kindle
View: 7028
Download Read Online
European Center For Higher Education, Capes-Unesco. Halis, İ. (2001). Öğretim
teknolojileri ve materyal geliştirme. Konya: Mikro Yayınları. Hesapçıoğlu, M. (
2001). Postmodern/küresel toplumda eğitim, okul ve insan hakları. İstanbul:
Sedar Yayıncılık. Karakaya, Ş. (2003). Modernizm postmodernizm ve öğetmen
çalışma kültürü. Ankara: Nobel Yayınları. Lee, P. Y. (1998). Engineering
education and industry. Hydraulics & Pneumatics, 51, 1-6. Lyotard, J. F. (1997).
Postmodern durum.

Muslim Laws Politics And Society In Modern Nation States

Author: Ihsan Yilmaz
Publisher: Routledge
ISBN: 1351916246
Size: 47.52 MB
Format: PDF, Mobi
View: 2578
Download Read Online
... closure and structural coupling: The differentiation of the legal system'. In: N. 13
Cardozo Law Review. 1419–1441. Lynch, James (1990) 'Cultural pluralism,
structural pluralism and the United Kingdom'. In: CRE Britain: A PluralSociety. 29
–43. Lyotard, Jean François (1984) (La condition postmoderne) The postmodern
condition: A report on knowledge. Tr. by Geoff Bennington and Brian Massumi.
Manchester: Manchester UP. Lyotard, Jean François (1990) Postmodern durum:

Politics And The Peasantry In Post War Turkey

Author: Sinan Yildirmaz
Publisher: I.B.Tauris
ISBN: 1786720728
Size: 31.72 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 3600
Download Read Online
Ahmet Özkiraz, Modernleşme Teorileri ve Postmodern Durum (Konya: Çizgi
Kitabevi, 2003), p. 45. Svend Ranulf, “Scholarly Forerunners of Fascism”, Ethics
50, no. 1 (Oct., 1939), p. 16. Ibid., p. 17. For anticommunism and its relation to the
peasants during this period, see Chapter 4. The countries that moved away from
the hegemony of the Western world and defined themselves using a nonWestern
development model after World War II can be listed as follows: Albania, Algeria, ...

T Rk Roman Nda Postmodernist A L Mlar

Author: Yıldız Ecevit
Publisher: İletişim Yayınları
ISBN: 9750519639
Size: 29.12 MB
Format: PDF, ePub
View: 896
Download Read Online
Modern sonrası edebiyatı, her şeyden önce Lyotard'ın “postmodern durum” diye
nitelendirdiği olağanüstü bir toplumsal yaşamın edebiyatıdır. Ve bu olağanüstü
durum da, insan yaşamının/kültürünün her alanını kapsamına alan bir gelişmedir;
ekonomi, tarih, teoloji, psikiyatri, etnoloji, sosyoloji, pedagoji, coğrafya, dilbilim ve
başta mimarlık olmak üzere tüm sanat dalları, postmodern tanımında dile
getirilmeye çalışılan yaşam durumunun etkisi altındadır. Akıl almaz teknolojik
olanakların ...

Devlet Sistem Ve Kimlik Uluslararas

Author:
Publisher: İletişim Yayınları
ISBN: 9750513991
Size: 58.87 MB
Format: PDF, Mobi
View: 1689
Download Read Online
(III) Postmodern söylem kendisinin maddi koşulunu, içinde yaşadığımız dönemin
postmodern bir durum olduğunu savlayarak meşrulaştırır. Bu nedenle, modernite
projesini bitmemiş bir proje olarak görmez, yeni bir ussallık anlayışıyla bu projeyi
tamamlamak çabasına girmez: Aksine, postmodern söylem modernite projesinin
hegemonik yapısının radikal bir eleştirisi olarak kendini sunarak postmodern
durum'u açıklamaya ve bu duruma özgü kökten olmayan bir çözüm tarzını
kurmaya ...

D Nya Tarihi Filozoflar

Author: Emre Sarı
Publisher: noktaekitap
ISBN:
Size: 70.86 MB
Format: PDF, Kindle
View: 4026
Download Read Online
Postmodernizmin en önemli teorisyenlerinden biri olan Lyotard'ın temel eseri La
Condition Postmoderne (Postmodern Durum)'dur. Postmodernliği endüstri
sonrası toplumun içinde bulunduğumuz şu anki evresine karşı lık gelen bir durum
ya da koşul olarak tanımlarken, modernliği de, bilim ve devleti meşrulaştırmak
amacıyla kullanılan üst anla tıların oynadığı rol ile açıklayan Lyotard, Postmodern
Durum adlı eserinde, ileri kapi*talist toplumlarda bilgi, bilim ve teknolojiyi inceler.

602 Gece

Author: Murat Gülsoy
Publisher: Can Yayınları
ISBN: 975072271X
Size: 34.62 MB
Format: PDF, Docs
View: 1320
Download Read Online
Dünyada da durum çok farklı değil belki ama ölçeği değişik. Dönemin adı değişti
belki, artık postmodern zamanlardayız deniliyor ama insanın özgürleşmesi
meselesinde niteliksel bir sıçrama yaşanmadı. Postmodern durum,
postmodernizm, postmodern roman, postmodernist yazar gibi ifadelerin her
birinde işaret edilenin ne olduğunu tartışmak gerekir belki ama ben “postmodern”
teriminin ikili doğasından söz etmek istiyorum. Post-takısı zamansal olarak ya da
sıralama olarak sonra ...