Tarih Felsefesi

Author: Emre Sarı
Publisher: noktaekitap
ISBN:
Size: 57.83 MB
Format: PDF, ePub
View: 987
Download Read Online
Bilgi olarak tarih: a)Bilgiler tarihi; felsefe tarihi, matematik tarihi, fizik tarihi... b)
Olgular tarihi; T.C. tarihi, Özgürlük tarihi... c)Olaylar tarihi; olay hem bilgi olarak
hem de varlık olarak. d)Hem olayları hem de oluları kapsayan tarih. Bilgi
felsefesinin soruları ve sorunları olarak tarih: Tarih nedir? Sorusuna cevap
vermez. Ancak şu sorular sorulabilir: Bilgi olarak olayda, bu olay doğru mudur,
yanlış mıdır? Olayın bilgisi nasıl elde edilmiştir? Bilgisi elde edilecek başka
olaylar yok mudur?

Edebiyat Ve Yorum

Author: Abdullah Şevki
Publisher: ÖZ YAPIM & HAVUZ YAYINLARI
ISBN: 9783981217032
Size: 45.96 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 5083
Download Read Online
Felsefeden kaçan ya da felsefeye yaklaşmayı gereksiz bulan böyle bir toplumun
tarih felsefesi de olamaz kuşkusuz. Tarih felsefesinin temel sorusu şudur: Tarih
nedir? Tarih felsefesi bu sorunun yanıtını aramaktadır. Tarihîn başlangıcı
yeryüzünde insanın ortaya çıkmasıdır. İnsanlar neden tarih yapmaktadır? Tarihi
olay nedir; nasıl ortaya çıkmaktadır? Hangi nedenler tarihsel olayı meydana
getirmektedir? Tüm bu sorular tarih felsefesinin konusudur. Tarih felsefesi, bu
sorulara genel ve ...

Felsefe

Author:
Publisher: Anadolu Universitesi
ISBN: 975060153X
Size: 57.49 MB
Format: PDF
View: 168
Download Read Online
Ne var ki bu, felsefe tarihinde her felsefe sorusunun sonu gelmezcesine
yinelendiği, hiçbir zaman doğru bir yanıt verilmediği anlamına gelmez. Felsefe
tarihinde çözülmüş sorunların, yanıtlanmış soruların örneği çoktur. Ancak,
felsefenin soru sorma, sorgulama etkinliği olduğunu söylemekle işimiz bitmiyor.
Ne tür sorulardır felsefe soruları, ne tür bir sorgulamadır felsefi sorgulama? Nermi
Uygur, Felsefenin Çağrısı adlı kitabında "Bir felsefe sorusu nedir?" sorusunu
sorar. Bu sorunun ...

En Nemli 50 Tarihi 20 Yy Tarih Ileri

Author: Marnie Hughes – Warrington
Publisher: Nesil Basım Yayın Gıda Ticaret ve Sanayi A.Ş
ISBN: 6051628126
Size: 24.42 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 5488
Download Read Online
[192] Jenkins 19901991 yıllarında bu makaleleri bir araya getirerek ilk ve en ünlü
eseri ReThinking History'nin (1991, ikinci baskısı 2003, üçüncü baskısı 2007)
çerçevesi olarak kullandı. O zamandan bu yana tarih konusundaki görüşlerini bir
dizi yayınla genişletti ve yeniden dile getirdi. Bunların başlıcaları şunlardır: On '
What is History'?: From Carr and Elton to Rorty and White 'Tarih Nedir' Hakkında:
Carr ve Elton'dan Rorty ve White'a kadar (1995); The Postmodern History Reader
 ...

Tarihi Yarg L Yorum

Author: Gündüz Vassaf
Publisher: İletişim Yayınları
ISBN: 9750513142
Size: 56.88 MB
Format: PDF
View: 3268
Download Read Online
Ezberimizi tekrarlamakla yetinir, dünya çapında sâri bir hastalığa yakalanmış gibi
“ah başımıza neler neler geldi” diye dövünmemizi, bükemediğimiz eli öpmeyi
sürdürürsek, evet. Bu kitabı bunları söylemek, hepimizin bildiklerini bir kez daha
tekrarlamak için yazmadım. What is History? (Tarih Nedir?) adlı kitabında E.H.
Carr, “Tarihi tanımadan tarihçiyi tanıyın” diye bizi uyarır. Tarihçiyi tanımak,
geçmişimize hangi aynaların tutulduğuna bakmak demek. Dünyanın neresinde,
kim olursak ...

Osmanl T Rkiye Ktisad Tarihi 1500 1914

Author: Şevket Pamuk
Publisher: İletişim Yayınları
ISBN: 9750512634
Size: 51.65 MB
Format: PDF, Mobi
View: 1862
Download Read Online
toplumlarındaki neden-sonuç ilişkilerini, gelişmenin doğrultusunu anlayabilmek
ve bugünün toplumları için çözümlemeler geliştirmek. Bu eğilimlerin de etkisiyle
çağımızda tarih giderek bir toplumsal bilim niteliği kazanmaktadır. Nitekim, 20.
yüzyılın önde gelen tarihçilerinden, Avrupa feodalizmi üzerine çalışmalarıyla
tanınan Marc Bloch, tarihi her şeyden önce değişimin bilimi olarak gördüğünü
söylüyor. Bir diğer tarihçi, yaşamının büyük bir bölümünü Sovyet Devrimi'nin
tarihini ...

Sanat Zerine Denemeler

Author: Ahmet Cemal
Publisher: Can Yayınları
ISBN: 9750717406
Size: 76.73 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 784
Download Read Online
Tıpkı felsefenin “Madde nedir?” ya da “Diyalektik nedir?” tarzındaki tipik soruları
gibi, tarihçinin yol göstericisi de ancak sürekli bir, “Tarih, nedir?” sorusu olabilir.
Sanat tarihçisi de bu sorunun rehberliğini yadsımadığı ölçüde sanatı bir geçmiş-
bugün ekseninde, hep canlı kalan bir organizma niteliğiyle sorgulayabilecektir.
Başka deyişle, sanat tarihinin felsefesini yapmak, sanat tarihçisinin uğraşının
özünde yatan bir özelliktir ya da öyle olması gerekir. “Sanat tarihi nedir?” sorusu,
canlı ...

Tarih Savunusu

Author: Marc Bloch
Publisher: İletişim Yayınları
ISBN: 9750519612
Size: 65.30 MB
Format: PDF, Mobi
View: 7703
Download Read Online
TARİH,. İNSANLAR. VE. ZAMAN. 1. Tarihçinin Tercihi Tarih, çok eski bir kelimedir
: [o kadar eskidir ki insanlar ondan zaman zaman bıkkınlık duymuştur. Ama
sözlükten tamamen çıkarılmasını istemek noktasına pek ender olarak gelinmiştir.]
Durkheim çağının sosyologları bile ona yer verirler. Ama bunu yaparken onu ...
fiziği de Aristoteles'inkinden farklı değil midir zaten? [İyi de, tarih nedir?
Araştırmanın gerçek sorunlarına odaklanan bu kitabın başında, uzun ve katı
BİRİNCİ BÖLÜM ...